Firma Hydrauliczna
telefon: komórkowy

Węzły cieplne czyli strumienie gorącej wody

Energia cieplna w postaci gorącego strumienia wody transportowana jest od źródła do odbiorców za pomocą sieci cieplnej. Natomiast żadna sieć cieplna nie funkcjonowałaby gdyby nie węzły cieplne. Są to bowiem łączniki pomiędzy siecią cieplną a instalacjami wewnętrznymi.
Węzły cieplne składają się z urządzeń, armatury oraz rurociągów z izolacją, spełniających istotne funkcje w funkcjonowaniu instalacji. Głównym zadaniem węzłów cieplnych jest dostosowanie parametrów termodynamicznych, takich jak temperatura oraz ciśnienie wody do potrzeb odbiorcy. Mają one również regulować ilość dostarczanej energii i mierzyć ilość zużytej energii. Urządzenia węzłów ciepłowniczych zabezpieczają wewnętrzne instalacje przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i temperatury wody, zapewniają kontrolę pracy zewnętrznej sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych oraz mierzą ilość zużycia ciepła.

Obecnie stosuje się przede wszystkim węzły pośrednie (za pomocą wymienników ciepła oddzielają strumienie wody grzewczej sieciowej i wody grzewczej w instalacji wewnętrznej), rzadziej bezpośrednie ( dostarczające czynnik grzewczy bezpośrednio z sieci zewnętrznej do instalacji wewnętrznej po odpowiednim zredukowaniu parametrów temperatury i ciśnienia).

Montujemy węzły cieplne indywidualne (zasilające jeden budynek lub pomieszczenie) jak też grupowe (zasilają większą ilość obiektów). Oczywiście węzły cieplne jako kompaktowe układy wykorzystujemy również w systemach ogrzewania domów jednorodzinnych.
dane kontaktowe
projekt, realizacja i reklama w Internecie: haiku.com.pl